Restorani

Restoran Đorđeta Vartal - Hvar

 • Ime vlasnika: Đorđe Tudor
 • Ulica i kućni broj: Uvala križa
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
 • E-mail: djordje.tudor@st.t-com.hr
Detalji » | 13.12.2011

Restoran Đorđe Pošteni - Hvar

 • Ime vlasnika: Đorđe Kovačević
 • Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 07.11.2011

Restoran Zori - Palmižana

 • Ime vlasnika: Iva Tomlinović
 • Ulica i kućni broj: Palmižana
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Zlatna Školjka - Hvar

 • Ime vlasnika: Ivan Buzolić
 • Ulica i kućni broj: Groda
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Villa Dinka - Hvar

 • Ime vlasnika: Nikša Budrović
 • Ulica i kućni broj: Hvar
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran U Tončijevu Dvoru - Sv. Klement

 • Ime vlasnika: Tonći Matijević
 • Ulica i kućni broj: Sv. Klement
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Tri Grede - Ždrilca

 • Ime vlasnika: Fabijan Brkušić
 • Ulica i kućni broj: Ždrilca
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Tamaris - Sveta Nedjelja

 • Ime vlasnika: Jurica Milatić
 • Ulica i kućni broj: Sv. Nedjelja
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Sveta Nedjelja
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 21.11.2011

Restoran Robinson - Uvala Mekićevica

 • Ime vlasnika:
 • Ulica i kućni broj: Uvala Mekićevica
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Uvala Mekićevica
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Pokonji Dol - Hvar

 • Ime vlasnika: Tonči Novak
 • Ulica i kućni broj: Pokonji dol
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 21.11.2011