Restoran Zlatna Školjka - Hvar

Ime vlasnika:

Ivan Buzolić

Ulica i kućni broj:

Groda

Poštanski broj i grad:

21450 Hvar

Tip ugostiteljskog objekta:

Restoran