Grad i gradske službe

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić
Fabrika bb
21450 Hvar
E-mail: pjerino@hvar.hr


GRADSKO VIJEĆE

1. (NL-P.B) – ĐURĐA BRACANOVIĆ
2. (NL-P.B) – JOŠKO TUDOR
3. (NL-P.B.) – STJEPAN KOVAČEVIĆ
4. (NL-P.B.) – STJEPAN JELIČIĆ
5. (NL-P.B.) – IVAN GOSPODNETIĆ
6. (NL-P.B.) – ĐORĐE TUDOR
7. (SDP) – RINO BUDROVIĆ,dipl.ing. potpredsjednik gradskog vijeća
8. (SDP) – IVANA VISKOVIĆ, dipl. učiteljica
9. (SDP) – MANDICA HULJIĆ
10. (SDP) – SINIŠA MATKOVIĆ MIKULČIĆ
11. (HDZ)- mr.sc. SERGIO BRACANOVIĆ
12. (HDZ) – NIKOLA PETRIĆ
13. (HDZ) – MATE BOKAN
14. (HDZ) – MIRA MARUŠIĆ ,mr.pharm
15. (HSS) – ZORAN DOMANČIĆ-PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
1. PJERINO BEBIĆ – GRADONAČELNIK
2. FRANO BIBIĆ, dipl.iur – ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
(NL- P.B) NEZAVISNA LISTA PJERINA BEBIĆA


Upravni odjeli i službe

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA
mr.sc Joško Domančić, pročelnik
tel. 021/717 907
fax. 021/718 096

SLUŽBA TAJNIŠTVA
Tel. 021/ 741 608
Fax. 021/718 096

SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Tel. 021/741 364
Fax. 021/ 741 364

SLUŽBA ZA KOMUNALNE I DRUGE NAKNADE
Tel. 021/ 718 407

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE IMOVINOM GRADA
Tel. 021/ 741-788
Fax. 021/ 741-788

JAVNE POVRŠINE, SPOMENIČKA RENTA I DRUGE NAKNADE
Tel. 021/ 717 918

KOMUNALNO REDARSTVO
Tel. 021/ 718-095
Fax. 021/ 718-095

SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Tel. 021/ 741 992
Fax. 021/ 741 992

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Tel./Fax. 021/718 336