Kafići

Kafić Archies bar - Hvar

 • Ime vlasnika: Armina Kolumbić
 • Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • E-mail: armina.kolumbic@st.htnet.hr
Detalji » | 26.11.2011

Kafić Sidro - Hvar

 • Ime vlasnika: Katica Vučetić
 • Ulica i kućni broj: Hvar
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • E-mail: katica.vucetic@st.htnet.hr
Detalji » | 25.11.2011

Kafić Cambrinus - Hvar

 • Ime vlasnika: BC Group
 • Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • E-mail: info@bc-group
Detalji » | 25.11.2011

Kafić Falko - Hvar

 • Ime vlasnika: Kuzma Novak
 • Ulica i kućni broj: Hvar
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • E-mail: natasa@altan.hr
Detalji » | 25.11.2011

Kafić Rin Tin Tin - Hvar

 • Ime vlasnika: Stipe Butorović
 • Ulica i kućni broj: Dolac
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • E-mail: dbbutorovic@gmail.com
Detalji » | 25.11.2011

Kafić Marin - Hvar

 • Ime vlasnika: Marinko Jurić
 • Ulica i kućni broj: Hvar
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • E-mail: marinko.juric@gmail.com
Detalji » | 23.11.2011

Kafić Nije Zimmer Frei - Hvar

 • Ime vlasnika: Zvonimir Kolovrat
 • Ulica i kućni broj: Groda
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • E-mail: navigarehvar@yahoo.com
Detalji » | 23.11.2011

Kafić Saint Klement - Palmižana

 • Ime vlasnika: Miljenko Ivušić
 • Ulica i kućni broj: Palmižana
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • E-mail: mrva.hvar@yahoo.com
Detalji » | 23.11.2011

Kafić Teraca - Hvar

 • Ime vlasnika: Marko Jelušić
 • Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • E-mail: teracahvar@yahoo.com
Detalji » | 23.11.2011