Gastro

Restoran Pirate - Hvar

 • Ime vlasnika: Zdenkica Knapić
 • Ulica i kućni broj: Groda
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Sushi bar
Detalji » | 17.11.2011

Restoran Podstine - Hvar

 • Ime vlasnika: Hotel Podstine Hvar
 • Ulica i kućni broj: Podstine
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 17.11.2011

Restoran Robinson - Uvala Mekićevica

 • Ime vlasnika:
 • Ulica i kućni broj: Uvala Mekićevica
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Uvala Mekićevica
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Tri Grede - Ždrilca

 • Ime vlasnika: Fabijan Brkušić
 • Ulica i kućni broj: Ždrilca
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran U Tončijevu Dvoru - Sv. Klement

 • Ime vlasnika: Tonći Matijević
 • Ulica i kućni broj: Sv. Klement
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Villa Dinka - Hvar

 • Ime vlasnika: Nikša Budrović
 • Ulica i kućni broj: Hvar
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Zlatna Školjka - Hvar

 • Ime vlasnika: Ivan Buzolić
 • Ulica i kućni broj: Groda
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Zori - Palmižana

 • Ime vlasnika: Iva Tomlinović
 • Ulica i kućni broj: Palmižana
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Bistro For - Hvar

 • Ime vlasnika: Fabijan Bronzović
 • Ulica i kućni broj: Burak
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Bistro Marinero - Hvar

 • Ime vlasnika: Frane Žuvela
 • Ulica i kućni broj: Sv. Marak
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011