Jedrenje

Jedrenje Baré - Hvar

  • Puni naziv: Baré Hvar Sailing
  • Ime vlasnika: Edi Jurišić
  • Ulica i kućni broj: Jelke Bučić 2
  • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
  • E-mail: info@sailing-bare.com
  • Web stranica domaćina: www.sailing-bare.com
Detalji » | 14.12.2011