Udruge građana

Udruga Varbonj

 • Puni naziv:
 • Kontakt telefon:
 • Djelatnost:
 • Web site:
 • E-mail:
Detalji » | 11.10.2015

Udruga Hvarska Oblica

 • Puni naziv:
 • Kontakt telefon:
 • Djelatnost:
 • Web site:
 • E-mail:
Detalji » | 12.03.2013

Udruga Kriva Maslina

 • Puni naziv: Udruga Kriva Maslina Brusje
 • Kontakt telefon: 091 943 2500
 • Djelatnost: Revitalizacija i obnova sela Brusja
 • Web site: http://www.facebook.com/pages/Udruga-Kriva-Maslina-Brusje/176419522479759
 • E-mail:
Detalji » | 14.02.2013

Udruga Forske Užonce

 • Puni naziv: Udruga Forske Užonce
 • Kontakt telefon: +385(0)915177038 /+385(0)98838434 / +385(0)915832717
 • Djelatnost: Udruga građana
 • Web site: http://www.facebook.com/pages/Udruga-Forske-uzonceC5%BEonce/181861688579533
 • E-mail: ivanka.hvar@gmail.com/ ana.dujmovic13@gmail.com /vesnanelson@gmail.com
Detalji » | 13.02.2013

HVAR METROPOLA MORA

 • Puni naziv: HVAR METROPOLA MORA
 • Kontakt telefon: +385 (0)91 505 6875
 • Djelatnost: udruga građana
 • Web site: http://www.hvar-metropolamora.com
 • E-mail: hvar.metropolamora@gmail.com
Detalji » | 05.02.2013

Udruga DALMATICA VIVA - Hvar

 • Puni naziv: DALMATICA VIVA - Centar za održivi razvoj Dalmacije
 • Kontakt telefon: +385 21 741 133
 • Djelatnost: Održivi regionalni razvoj
 • Web site: www.dalmaticaviva.hr
 • E-mail: dalmatica.viva@gmail.com
Detalji » | 26.11.2011

List KRUVENICA - Hvar

 • Puni naziv: Kruvenica - List župe sv. Stjepana I, pape i mučenika, Hvar
 • Kontakt telefon: ....
 • Djelatnost: Župni list
 • Web site: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002529283412&sk=wall
 • E-mail: kruvenica@gmail.com
Detalji » | 30.10.2011

UDRUGA PJOVER - VELO GRABLJE - HVAR

 • Puni naziv: Udruga Pjover
 • Kontakt telefon: Službeni mobitel udruge 095 517 92 32
 • Djelatnost: Udruga za zaštitu i revitalizaciju Velog Grablja, Hvar
 • Web site: www.pjover.com
 • E-mail: info@pjover.com
Detalji » | 14.10.2011