Kulturno umjetnička i pjevačka društva

STELLA MARIS HVAR

  • Puni naziv: Glazbeno scensko udruženje Stella Maris Hvar
  • Kontakt telefon: 0958641450
  • Djelatnost: Pjevanje, sviranje, gluma, performansi
  • Web site: https://www.facebook.com/stellamarishvar/
  • E-mail: melita.tudor@gmail.com
Detalji » | 14.10.2011

FD Šaltin - Hvar

  • Puni naziv: Folklorno društvo Šaltin
  • Kontakt telefon: Mirjana Kolumbić 091 592 0999
  • Djelatnost: Plesna skupina - Forklor
  • Web site:
  • E-mail: mkolumbic@net.hr
Detalji » | 13.10.2011