Turističke agencije

Turistička agencija Hvar Adventure - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta:
 • Ime vlasnika: Veseljka Huljić
 • Ulica i kućni broj: Burak
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@hvar-adventure.com
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Globus tours - Jelsa

 • Naziv tvrtke ili obrta: Globus tours d.o.o.
 • Ime vlasnika:
 • Ulica i kućni broj: Vitarnja bb
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • E-mail: info@globus-tours.hr
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Fontana Tours - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: Fontana
 • Ime vlasnika: Vinkica Karković Kolombo
 • Ulica i kućni broj: Riva
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@happyhvar.com
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Atlas - Jelsa

 • Naziv tvrtke ili obrta: Atlas d.d.
 • Ime vlasnika: Gordan Dragičević
 • Ulica i kućni broj: Mala banda
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • E-mail: atlas.jelsa@atlas.hr
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Atlas - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: Atlas-Hvar
 • Ime vlasnika: Pere Karaman
 • Ulica i kućni broj: Sv. Marak
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@atlas-hvar.hr
Detalji » | 22.11.2011

Secret Hvar - Transferi

 • Naziv tvrtke ili obrta: Secret Hvar
 • Ime vlasnika: Siniša Matković-Mikulčić
 • Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana 4 A
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@secrethvar.com
Detalji » | 07.03.2012

Secret Hvar - Izleti

 • Naziv tvrtke ili obrta: Secret Hvar
 • Ime vlasnika: Siniša Matković-Mikulčić
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@secrethvar.com
Detalji » | 07.03.2012

HVAR UNLIMITED TURISTIČKA AGENCIJA - STARI GRAD

 • Ime vlasnika: Sanja Dužević
 • Ulica i kućni broj: Marina Sabića b.b.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • E-mail: info@hvar-unlimited.com
Detalji » | 30.05.2012