Hvar: Poziv na uključenje u Program poticane stanogradnje - POS HVAR

Pozivaju se građani grada Hvara da se ispunjavanjem ankete uključe u Program društveno poticane stanogradnje.
Sukladno zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13 - Zakon ) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja. Popularno zvani program POS prepoznat je u mnogim gradovima i općinama RH, a izgrađeno je ukupno 5185 stanova u 177 objekata.

Lokalno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati  (APN) Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama najmanje jednom godišnje (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji članak 23.)

U cilju prikupljanja podataka zainteresiranosti građana za jedan od Programa POS-a, mole se zainteresirani građani da isprintaju i ispune anketu dostupnu na službenim stranicama Grada Hvara. Anketa je dostupna OVDJE .

Popunjene ankete potrebno je dostaviti u Grad Hvar kako bi se prikupljeni podatci mogli dostaviti u APN najkasnije do 30. listopada 2013. godine.

Nakon što se iskaže interes i podatci dostave APN-u, APN i Grad Hvar će zajednički ustvrditi nastavak i rokove daljnjih aktivnosti na realizaciji programa POS-a kako stoji u pozivu APN-a od 16.rujna 2013.

Više informacija o programu POS možete pronaći na stranicama APN-a www.apn.hr ili putem kontakt telefona 01/6331-611.

Za OH: Igor Kolumbić

Galerija

Nazad na vijesti

Anketa

VIRTUAL TOUR HVAR