MALA ŠKOLA EU PROJEKATA, Hvar

Prenosimo objavu vijedne ekipe PlatFORme Hvar.


Pozivamo vas da se prijavite na besplatnu radionicu pripreme društveno kulturnih  EU projekata u trajanju 4 dana. "Mala škola EU projekata" održati će se tijekom dva vikenda, 26. i 27.01. te 02. i 03.02.2019. 

Edukacija će biti prilagođena početnicima te ćemo tijekom edukacije popisati/razraditi projektne idejepolaznikakoje bi se mogle prijaviti za financiranje iz EUnatječaja.  U nastavkuje detaljan sadržajedukacije.

 

Zbog ograničenog broja sudionika prijave na radionicu su obavezne, a primamo ih najkasnije do 18.01.2019. Prijave primamona mail platforma.hvar@gmail.com te uz ime i prezime molimo da zainteresirana osoba ukratko napiše zašto bi želio/la sudjelovati na radionici te naglasi ako je zaposlenik Grada Hvara ili član neke od udruga. Prijave su otvorene svim građanima.  

Edukacija je sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda unutar projekta DKC:Plan K čiji je Platforma Hvar nositelj.

 

Detaljan sadržaj edukacije

Svrha radionice je jačanje organizacijskih kapaciteta ustanova i udruga u području

kulture za prikupljanje sredstava putem izrade projektnih prijedloga. Naglasak će tijekom radionica biti na kolaborativnim projektima (međusektorski partnerski pristup) u izradi projektnih prijedloga pogodnih za financiranje iz strukturnih fondova EU.

Okvirni sadržaj:

- Izvori financiranja projekata u kulturi: nacionalna sredstva, EU fondovi, alternativni izvori financiranja - crowdfunding i sl.

- Uvod u EU fondove s naglaskom na primjenu u području kulture, kulturne baštine.

- Izvori informacija o fondovima i natječajima, indikativne liste Poziva, Upoznavanje s natječajnom dokumentacijom EFRR i ESF, vrste Poziva, čitanje i tumačenje Uputa za prijavitelje, prihvatljivost projekta, financijski, institucionalni, operativni i tehnički kapacitet prijavitelja

- Razvoj projektne ideje; razrada projektne ideje i prezentacija grupi, odabir tema za rad tijekom radionice; uvod u pristup logičke matrice (pojam, koraci, alati). Partnerski pristup i međusektorska suradnja u kreiranju projektnih prijedloga

- Analiza strategije; osnovni pojmovi i primjena kriterija za odabir strategija; kriteriji za odabir strategija; tablica i razrada logičke matrice

- Izrada detaljnih aktivnosti projekta pomoću strukturiranih tablica, opis utjecaja aktivnosti na ciljnu skupinu i ciljeve projekta, razrada outputa projekta i usklađivanje s logičkom matricom. Identifikacija potreba za ljudskim resursima, najčešće funkcije članova tima u provedbi projekta

- Definiranje članova projektnog tima po funkcijama i izrada jednostavnog organigrama,

Izrada terminskog plana projekta pomoću Gantt dijagrama. Definiranje trajanja aktivnosti pomjesecima i utvrđivanje odgovornosti, Identifikacija rizika

- Planiranje resursa: robe, radove i usluga koje je potrebno osigurati s ciljem uspješne provedbe projekta. Definiranje prihvatljivosti troškova, izrada proračuna.

- Ispunjavanje obrasca A projektne prijave, prezentacija i kontrola kvalitete outputa,

simulacija bodovanja projektnih prijedloga.

 

 

Galerija

Nazad na vijesti