PRVI NATJEČAJ IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA PODUZETNIŠTVO I TURIZAM

Prema najavama Ministarstva poduzetništva i obrta, 15. rujna će biti raspisan prvi natječaj u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjen malom i srednjem poduzetništvu te turizmu. Rok za prijavu projekata najavljen je za sredinu studenog.

U sektoru konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva financirat će se projekti koji ulažu u proizvodne zgrade te nove tehnologije i opremu, dok će se u sektoru turizma financirati izgradnja ili adaptacija smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja terevitalizacija kulturnih dobara i njihova prenamjena u kulturne i turističke svrhe. Ukupan iznos raspoloživog budžeta za financiranje iznosi 30 milijuna eura. 

Iznosi bespovratnih sredstava: od 500.000,00 eura do3.500.000,00 eura

Minimalna investicija:1.000.000,00 eura

Sufinanciranje od strane EU:50-60 %

Prihvatljive aktivnosti za financiranje su sljedeće;

 1. PROIZVODNJA:

 • proširenje postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje 
 • kupnja novih tehnologija i opremeradi uvođenja novih procesa/metodologija proizvodnje, uvođenja rezultata istraživanja i razvoja u proizvodnju koje će dovesti do poboljšanja u proizvodnji i/ili preradi te samim time i do kvalitetnijih proizvoda i više produktivnosti 
 • modernizacija, izgradnja ili dogradnja poslovnih zgrada(izravno povezano s proizvodnjom dobara ili usluga) 
 • ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se povećava produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje utjecaj na okoliš 
 • uklanjanje ili sprečavanje šteta fizičkom okolišu ili prirodnim resursima kao posljedica proizvodnog procesa, smanjenje opasnosti od takvih šteta ili aktivnosti koje će voditi do učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa uključujući mjere uštede energije i korištenje obnovljivih izvora energije 
 • postizanje energetske učinkovitosti kroz aktivnosti koje omogućavaju smanjenje korištenje količine energije u proizvodnom ciklusu 

2. TURIZAM:

 • povećanje učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture 
 • izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata (hotel i aparthotel s 3 i više zvjezdica, hotel baština i pansion standard i comfort), te njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju dodatnih usluga (npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe /MICE/, slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje, medicinske, spa, wellness usluge), a sve u svrhu povećanje posjećenosti i konkurentnosti objekata 
 • modernizacija, izgradnja, dogradnja smještajnih kapaciteta u svrhu povećanja popunjenosti i konkurentnosti objekata
 • revitalizacija kulturnih dobara i njihova prenamjena u kulturne i turističke svrhe
 • ulaganja vezana za postizanje standarda EU u zaštiti okoliša

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Isprava kojom se dokazuje vlasništvo nad zemljištem/pravo građenja
 • Idejni projekt
 • Važeća lokacijska dozvola
 • Važeća građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta
 • Troškovnici
 • Tehničke specifikacije
 • Studija izvodljivosti, uključujući analizu troškova i koristi

Info: ADELA GOLUB

Galerija

Nazad na vijesti