Nautički centar - Hvar

Puni naziv: Nautički centar Hvar
Ime vlasnika: Grad Hvar
Adresa: Fabrika b.b.

Web stranica domaćina: www.nautica-hvar.hr
Telefon: +385( 0)21/717 630

Fax: +385( 0)21/717 630
Mobitel:

O nama:

Nautički centar d.o.o. tvrtka je osnovana ingerencijom Grada Hvara god.2000. Cilj osnivača bio je prosperitet, očuvanje i kontrola Luke Hvar kao i hvarskog akvatorija. Ovim se željela postići dobra koordinacija između Grada Hvara, svih korisnika Luke Hvar i posjetilaca-turista.

Nautički centar Hvar, kao koncesionar gradske luke i tvrtka zadužena za pružanje raznih usluga prvenstveno nautičarima ostat će otvorena za sve prijedloge i sugestije koje ćete moći uputiti na naše adrese.


Akvatorij:

Nautička svojstva luke grada Hvara kao i njegov geomorfološki položaj u središtu Jadranskog mora činili su oduvijek ovaj prostor značajnim mjestom u pomorskom prometu. Hvar se nalazi na raskrsnici glavnih pomorskih puteva u sistemu Jadrana što potvrđuju i arheološki nalazi hvarskog podmorja. Osobiti značaj luka grada Hvara ima u srednjem vijeku od čega je danas ostala najsačuvanija obala u Europi koja datira iz 1554. godine s monumentalnom zgradom Arsenala iz 1611. godine. U ovoj je zgradi bilo i prvo komunalno kazalište u Europi iz čak 1611. godine.

V I Š E


Galešnik:

Na ulazu u hvarsku luku leži otočić Galešnik, brani luku od valova. Ime je najvjerojatnije dobio po Galeši Slavogosti, plemiću koji je 1310.g. podigao pobunu protiv mletačke vlasti. U prošlosti je imao strateški značaj za obranu, ali i za napad na grad Hvar. Rusi su 1806. g. s bojnog broda iskrcali topove i pucali na grad. 1831.g. podignuta je vojno-pomorska utvrda. Nakon pomorske pobjede pod Visom 1868.g. otok je demilitariziran te se koristi kao lazaret hvarske luke. Godine 1936 prenamjenjuje se u zatvor, a 1960-ih godina zgrade na otoku postaju turistički objekti (restoran i diskoteka). 2005.g. preuređuje se u Etno-eko otok.

V I Š E