Restoran Bilo Idro - Sveta Nedjelja

Ime vlasnika: Zlatan Plenković
Ulica i kućni broj: Sv. Nedjelja
Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
Tip ugostiteljskog objekta: Restoran