Restoran Conte - Hvar

Ime vlasnika: Dirk Milatić
Ulica i kućni broj: Križna luka
Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
Tip ugostiteljskog objekta: Restoran