Restoran Junior - Hvar

Ime vlasnika: Marko Bibić
Ulica i kućni broj: Burak
Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
Tip ugostiteljskog objekta: Restoran