Restoran Lungo Mare - Hvar

Ime vlasnika: Petar Hure
Ulica i kućni broj: Križna luka
Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
Tip ugostiteljskog objekta: Restoran