Restoran Zlatna Školjka - Hvar

Ime vlasnika: Ivan Buzolić
Ulica i kućni broj: Groda
Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
Tip ugostiteljskog objekta: Restoran