Dostava Hrane Hello - Hvar

Ime vlasnika: Ivona Primi
Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana
Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
Tip ugostiteljskog objekta: Fast Food