Udruga DALMATICA VIVA - Hvar

Puni naziv:

DALMATICA VIVA - Centar za održivi razvoj Dalmacije

Adresa:

Vinka Pribojevića 12 A, 21450 Hvar

Kontakt telefon:

+385 21 741 133

Djelatnost:

Održivi regionalni razvoj

Opis:

DALMATICA VIVA (skraćeni naziv) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana/ki čija je temeljna djelatnost održivi regionalni razvoj.

Logotip - o namaCilj nam je razviti dobro upravljanje regionalnim politikama u Dalmaciji, osnažiti ulogu otoka, održivi razvoj u gospodarskom, socijalnom i ekološkom smislu: očuvanje prirode i zaštita okoliša, održivi turizam, suzbijanje klimatskih promjena promicanjem obnovljivih izvora energije te prihvatljivo gospodarenje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja.


Održivi razvoj osnovna je misija DALMATICE VIVE. Glavne djelatnosti putem kojih ćemo djelovati na ostvarenje naših ciljeva su promicanje i osmišljavanje održivih oblika turizma, kao i eko turizma, primjenom kvalitetnog upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom, zaštita prirode i okoliša te promicanje obnovljivih izvora energije. Osmišljavanje održivih ekonomskih projekata i inicijativa te razvojnih rješenja koja će uključivati racionalno korištenje energije, kao i čiste i obnovljive izvore energije, također su u fokusu naših djelatnosti.

Pratit ćemo i promicati europske politike u području regionalnog razvoja, turizma i zaštite okoliša o kojima ćemo redovito informirati.

Ovakav razvoj se ne može postići bez analiza gorućih problema na lokalnoj i regionalnoj razini i ciljanom osvještavanju za uključenje u njihovo rješavanje. Smatramo da je u ovom segmentu nužno stvaranje dugoročnog dijaloga, posebno uzimajući u obzir da je Hrvatska u cjelini zemlja s razinom BDP-a nižom od 75% prosjeka EU i suočava se sa strukturnim problemima, što će je, kad po¬stane članica EU, svrstati u grupu zemalja korisnica sredstava Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.
U tom smislu, važno je podići apsorpcijski kapacitet županija kako bi regionalni razvoj usitinu postao stvarnost.

Sve naše djelatnosti vezane su za promicanje i stvaranje partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora, koji su nužan preduvjet u postizanju pozitivnih rezlultata, a posebno su značajni na regionaloj i lokalnoj razini.

Iako djelujemo na području cijele Republike Hrvatske, u fokusu su nam ponajprije otoci i nerazvijenija, ruralna područja Dalmacije, no svakako će urbana područja u svemu ovome često biti ključan pokretački faktor, a zbog prisutne fragmentiranosti županijskih struktura, trebala bi preuzeti vodeću ulogu u dobrom kreiranju javnih politika.

 


Statut udruge DALMATICA VIVA – Centra za održivi razvoj Dalmacije